.hidden,#header,#head,.h24_footer,#footer,.h24_bg_image,#h24_webshop,#h24_order_popup,.h24_do_not_print,.alert_message,#h24_jq_tools_gallery,#facebox,#shadowbox_container,#top-menu-wrapper,#leftside,.sf-menu,#h24_simple_top_menu,#menu,#h24_controlPanel, #admin_panel, #add_content_panel, #ap_subMenuHolder,.editing_control_panel, .settings, .h24_minidropdown, .dialog_save_cancel_buttons,#h24_quickstart, #terms, #purchase_dialog, #h24_purchase_manager, .h24_dialog,#sortable_helper, .simplebit_tab, #h24_picnik_container, .visibility_hidden,.pp-FauxSection, .responsive_container{display:none !important;}/*! Non-supported blocks !*/ .h24_galleria_block {display:none !important;}/*! Make content wide !*/ .h24_heading span,.h24_content_container {width:95% !important;}.h24_collection {float:left;padding:10px;margin-bottom:20px;max-width:100% !important;width:auto !important;}.h24_collection_newline {clear:both;}.block_container {margin:0 10px 10px 0;}.h24_block_rss_block .mobile_fluid_width {width:95% !important;}.h24_content_container img {max-width:100% !important;}/*! Reset block height !*/ .block_container {min-height:auto !important;}.sortable {list-style-type:none;}body, .h24_design { background-color:#ffffff !important;;background-image:none !important;font-family:Georgia, Times, serif !important;font-size:11pt;/*!line-height:1.2;!*/ color:#000000 !important;}img {border:0;}p, span, td, th, h1,h2,h3,h4,h5,em,b,strong { color:#000000 !important;}p {margin:0;}li {background-image:none !important;}a:link, a:visited {color:#0059BF;background:transparent;font-weight:bold;text-decoration:underline;}/*! Clearing !*/ .clearer { clear:both; }/*! Simple gallery !*/ div.simple_gallery_content > div {float:left;position:relative;}div.simple_gallery_content {clear:both;overflow:hidden;width:100%;}/*! Google maps !*/ div.h24_do_print {display:block;}


Skattereduktion för reparation och underhåll, ombyggnad, tillbyggnad (ROT-arbete)

Grundregeln är att du ska bo i bostaden där arbetet utförs eller ha den som fritidsbostad. Skattereduktion för ROT-arbete kräver dessutom att man äger bostaden (småhus, bostadsrätt, eller ägarlägenhet).

Hur stor är skattereduktionen?

Om man köper ROT-arbete för upp till 167 000 kronor per år behöver man bara betala 70% av arbetskostnaden, detta gäller per person är ni två som ägare så får ni köpa arbete för 334 000 kronor . Resten betalar Skatteverket enligt fakturamodellen till företaget som utför arbetet. Man får alltså en skattereduktion som motsvarar 30% av arbetskostnaden. Skatten kan dock aldrig minska till mindre än 0. Du kan med andra ord aldrig få mer i skattereduktion för husarbete än du ska betala i slutlig skatt efter att dina avdrag är gjorda.

Vad gör AB P.O.Roll

  1. Vi kommer överens med kunden om att det är husarbete som ska utföras.
  2. Vi ber kunden om namn, adress och personnummer och bostadens beteckning. Gäller det en bostadsrätt ber vi också om föreningens eller bolagets organisationsnummer.
  3. Vi frågar om kunden har köpt husarbete tidigare under året och i så fall för hur mycket.
  4. Vi utför arbetet.
  5. Vi fakturerar kunden och drar av hälften av hela arbetskostnaden (inkl. moms). Om kunden närmar sig eller har överskridit gränsen på 50 000 kronor i maximal skattereduktion, reduceras avdragsrätten motsvarande.
  6. Vi begär resterande del av beloppet från Skatteverket.