Förberedelser: vi förbereder arbetsplatsen och skyddar ditt hem genom inplastning på väggar och golv i samråd med er. Vi kan även täcka över möbler och inredning. Demontering: all inredning, vattenledningar m.m. demonteras och transporteras bort i den utsträckning som vårt avtal bestämmer. Rivning: ytskikt (kakel, klinker, plasttapet o.s.v.) Rivs, vägg och golvmaterial rivs, golv bilas/öppnas vid avlopps/stam arbete, tak, innerväggar och andra detaljer rivs och transporteras bort. Konstruktion: avlopps- och vvs arbete samt el installationer förläggs i väggar och golv, värmegolv limmas. Sedan tar återuppbyggnaden vid, väggar och golv konstrueras och reglas, nya innerväggar, dörr Underarbete: här förbereds underlaget så att det uppfyller de krav som bbv, bbr och hus ama ställer på underlag i väggar och golv. Gjutning av golv, slipning, montering av godkända våtrumsskivor, unde Underarbete: här förbereds underlaget så att det uppfyller de krav som bbv, bbr och hus ama ställer på underlag i väggar och golv. Gjutning av golv, slipning, montering av godkända våtrumsskivor, unde Tätskikts applicering: nu appliceras och monteras fuktspärr med förseglingar mot avlopp och rörgenomföringar samt i övergångar mellan olika materialtyper. Plattsättning: här monteras ytskiktet (kakel, klinker, mosaik m.m.) Enligt era instruktioner. Fogning: nu fogas fogarna mellan plattor på alla ytor. Komplettering: el arbetet avslutas, utanpåliggande vattenrör monteras och blandare kopplas in. Inredningen monteras mot instruktion och ritningar. Avlämning: badrummet överlämnas till er efter slutförande. Ni får då en kundmapp med kvalitetsbevis och övrig dokumentering allt enligt BBV.  Är det något ni inte är nöjda med sker en besiktning tills