Vi bygger Skräddarsydda Attefallshus

Vi tar hand om allt från konstruktionsritningar, markberedning, uppförande, vatten, el, mm.

Vi levererar nyckelfärdigt enligt era önskemål

Grunden lagd, stommen reses Första takstolen på plats Fortsatt arbete med taket Taket på plats Arbete med interiören Fasaden börjar komma på plats Bortforsling av schaktmassor Verandan på plats Huset klart