Miljöpolicy

  • Vi skall arbeta målinriktat och systematiskt med ständiga miljöförbättringar.
  • Vi skall hushålla med resurser.
  • Vi skall med marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar.
  • Vi skall utveckla ett personligt ansvar hos medarbetare genom utbildning, information och aktiv medverkan i miljöarbeten.
  • Vid utvärdering av våra leverantörer sätter vi miljön i fokus.


 Kvalitetspolicy

  • Vi skall utföra vårt arbete fackmannamässigt enligt kundens förväntan utifrån de förutsättningar som ges
  • Vi skall använda beprövade metoder och arbetssätt så att arbetet blir rätt från början, och undvika merarbeten.
  • Vi skall behandla kundsynpunkter så att varje utfört arbete blir en positiv referens för AB P.O.Roll